เรื่องเด่น

ชำระค่าไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ผ่านช่องทางรับชำระของธนาคารกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 12 ก.ย. 2564

จ่ายค่าไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT - 2

การจ่ายค่าไฟฟ้าผ่านช่องทาง
Application Krungthai NEXT


วิธีจ่ายค่าไฟฟ้า ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT - 1
1. เลือกเมนู “จ่ายบิล”
วิธีจ่ายค่าไฟฟ้า ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT - 2
2. เลือกเมนู “ยอดนิยม”
วิธีจ่ายค่าไฟฟ้า ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT - 3
3. ในหัวข้อสาธารณูปโภค ให้เลือก “การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) “
วิธีจ่ายค่าไฟฟ้า ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT - 4
4. กรอกหมายเลข “บัญชีแสดงสัญญาเลขที่”
วิธีจ่ายค่าไฟฟ้า ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT - 5
5. ระบบจะทำการแสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระ กดปุ่ม ”ถัดไป”
วิธีจ่ายค่าไฟฟ้า ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT - 6
6. จะปรากฏหน้าจอให้ทำการยืนยันข้อมูล ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่ม “ยืนยัน”
วิธีจ่ายค่าไฟฟ้า ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT - 7
7. เมื่อชำระสำเร็จ จะปรากฏ หน้าจอ แสดงสถานะ “จ่ายบิลสำเร็จ”

การจ่ายค่าไฟฟ้าผ่าน Krungthai
Corporate Online


1. เมื่อปรากฏ Pop up ตามภาพ
- ให้ท่านทำการกรอกข้อมูล Company ID, User Name และ Password ของท่าน
- กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
2. เมื่อ Log in เข้ามาแล้ว ให้เลือกเมนู “Pay Bills”
3. เลือก Payee Name >> MEA
- กรอกข้อมูล Contract Account No. (CA.) 9 หลัก กรณีที่ CA ขึ้นต้นด้วยเลข 08 ให้ท่านกรอกข้อมูล Invoice No. อีกช่องด้วย
- กดปุ่ม Enquiry bill information เพื่อเรียกยอดเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องชำระ
4. เมื่อปรากฏจำนวนเงินที่ต้องชำระแล้ว ให้กดปุ่ม “Approve” จะปรากฏปุ่มให้กด “Confirm”
5. ปรากฏข้อความ จึงถือเป็นการทำรายการสำเร็จ

การจ่ายค่าไฟฟ้าผ่าน
MEA Smart Life
(ช่องทาง P2P)


1. เมื่อเข้ามาที่ระบบการชำระเงินของ ธนาคารกรุงไทย ให้คลิกเลือกเมนู “KTB Netbank”
2. เมื่อหน้าจอปรากฏ Pop up ตามภาพ
- ให้ท่านทำการกรอกข้อมูล User Name และ Password ของท่าน
- กรอกตัวอักษรตามภาพเพื่อยืนยันว่าท่านไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ (I am not Robot)
3. เมื่อปรากฏหน้าจอตามภาพ
- ให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลการจ่ายค่าไฟฟ้า และยอดเงิน
- เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ให้เลือกบัญชีที่ท่านต้องการหักเงิน
- กดปุ่ม "ชำระเงิน"
4. ระบบจะแสดงข้อมูลให้ท่านทำการตรวจสอบเป็นครั้งสุดท้าย หากต้องการยืนยันให้กดปุ่ม "ยืนยัน"

5. เมื่อรายการจ่ายค่าไฟฟ้าสำเร็จ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้กดปุ่ม "เสร็จสิ้น"