เรื่องเด่น

รับชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) แบบ Self-test เพียงทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านแอปฯ เป๋าตัง

อัพเดทวันที่ 16 ก.ย. 2564

รับชุดตรวจโควิดที่หน่วยบริการ บนแอปฯ เป๋าตัง - Mobile

ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง
ได้แล้ววันนี้
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android


ขั้นตอนการทำแบบประเมินหาความเสี่ยง เพื่อรับชุดตรวจ

เปิดหน้าเป๋าตัง กดเลือก ฟรีชุดตรวจโควิด
แบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ
เลือกจังหวัด และตอบแบบประเมินวิเคราะห์หาความเสี่ยง
แบบประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อจึงได้รับสิทธิขอรับชุดตรวจ 2 ชุด ที่หน่วยบริการภายในวันที่ทำแบบประเมินฯ
ขั้นตอนการค้นหา
หน่วยบริการใกล้ฉัน

สามารถค้นหาหน่วยรับบริการได้ที่ปุ่ม หน่วยบริการใกล้ฉัน เพื่อขอรับชุดตรวจ
ตรวจสอบหน่วยบริการที่ใกล้เคียง
และสามารถติดต่อเพื่อตรวจสอบ และขอนัดรับชุดตรวจได้
ขั้นตอนการรับชุดตรวจ ตรวจ และบันทึกผล

เมื่อถึงหน่วยบริการที่ร่วมโครงการแล้ว กดปุ่มสแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ
สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ
เมื่อรับชุดตรวจแล้ว ทำการตรวจด้วยตนเอง
ทำการบันทึกผลตรวจ โดยกดปุ่มบันทึกผลตรวจ

ทำการบันทึกผลตรวจ และกดยืนยัน
กดยืนยันผลตรวจ
ถ้าผลเป็นบวกสามารถลงทะเบียนเข้ารับการรักษา Home Isolation ของ สปสช. โดยเลือกช่องทางการรักษาตัวที่พักปัจจุบัน หรือรักษาตัวที่ภูมิลำเนาได้