เรื่องเด่น

AIS SME & KRUNGTHAI AIS เลือกแพ็กเกจที่ใช่ ได้ตามขนาดธุรกิจของคุณ

อัพเดทวันที่ 1 ต.ค. 2564

AIS SME & KRUNGTHAI AIS
SME ร่วมสนับสนุนคนทำธุรกิจ มอบดีลแพ็กเกจพิเศษ
สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารกรุงไทย

 DEAL 1 
Package S สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก


ค่าบริการรายเดือน
79 บาท
โทรในเครือข่าย AIS
0.75 บาท/นาที
โทรนอกเครือข่าย
บาท/นาที
อินเตอร์เน็ต 4G/3G
1.50 บาท/MB
SMS
บาท/ข้อความ
MMS
บาท/ข้อความ
สิทธิพิเศษ
รับฟรี! อินเทอร์เน็ต 1 GB/ เดือน
(นาน 12 เดือน)
สมัคร คลิก


 1. รับสิทธิ์ได้ทั้งลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เป็นลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 2. สิทธิ์การสมัครแพ็กเกจหลักนี้เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น
 3. ค่าบริการส่วนเกินจากการใช้งานแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ต (4G/3G) ฟรี 1 GB/เดือน เมื่อครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 384 Kbps. กรณีใช้งานแพ็กเกจครบระยะเวลา 12 เดือน ระบบจะไม่ต่อแพ็กเกจเสริมอัตโนมัติ ดังนั้น ค่าบริการอินเทอร์เน็ตจะถูกคิดในอัตรา 1.5 บาท/MB (ตามแพ็กเกจหลัก) โดยอัตราค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก โทรในเครือข่าย AIS นาทีละ 0.75 บาท, โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท, VDO Call นาทีละ 1.50 บาท, อินเทอร์เน็ต (4G/3G) 1.5 บาท/MB, SMS ข้อความละ 2 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 4. อัตราค่าใช้บริการแพ็กเกจหลัก โทรในเครือข่าย AIS นาทีละ 0.75 บาท, โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท, VDO Call นาทีละ 1.50 บาท, อินเทอร์เน็ต (4G/3G) 1.5 บาท/MB, SMS ข้อความละ 2 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 5. ระยะเวลาแพ็กเกจนาน 12 รอบบิล
 6. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 7. อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 8. Internet 4G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 9. Internet 3G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 42 Mbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 10. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 11. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน
 12. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 13. ระยะเวลาการรับสิทธิ์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 DEAL 2 
Package M สำหรับธุรกิจขนาดกลาง


ค่าบริการรายเดือน
359 บาท
ค่าบริการรายเดือน
559 บาท
โทรในเครือข่าย AIS
300 บาท
โทรในเครือข่าย AIS
500 บาท
อินเตอร์เน็ต 4G/3G
10 GB
อินเตอร์เน็ต 4G/3G
20 GB
AIS Super Wifi
ไม่จำกัด 
โทรฟรี Krungthai Contact Center
(02-111-1111)
240 เบอร์คอลเซนเตอร์ธุรกิจ
ดูหมายเลขเบอร์ คลิก
ใช้ฟรี Social App
เน็ตฟรี
รับสิทธิ์ลงโฆษณาบน
Facebook/Google
มูลค่า 500 บาท
(รับสิทธิ์ 1 เดือนแรก)
สมัคร คลิก


 1. รับสิทธิ์ได้ทั้งลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เป็นลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 2. สิทธิ์การสมัครแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่า
 3. หลังการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps โดยอัตราค่าบริการส่วนเกินจากการใช้งานแพ็กเกจหลัก ค่าโทรทุกเครือข่าย 0.99 บาท/ นาที, VDO Call 1.50 บาท/ นาที, SMS 2 บาท/ ข้อความ, MMS 4 บาท/ ข้อความ
 4. ระยะเวลาแพ็กเกจนาน 12 รอบบิล
 5. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 6. อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 7. Internet 4G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 8. Internet 3G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 42 Mbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 9. ใช้ฟรี Social App. โดยไม่ตัดเน็ต 4G/3Gในแพ็กเกจ และใช้งานได้ที่ความเร็วไม่เกิน 1 Mbps
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งานหรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 11. สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความเร็วสูงสุด 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 12. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 13. สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน
 14. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 15. บริการลงโฆษณาบน Facebook หรือ Google ที่ได้รับฟรี มูลค่า 500 บาท หรือ 1,000 บาท ใน 1 เดือนแรก ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการให้ลูกค้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สมัครแพ็กเกจสำเร็จ
 16. หากลูกค้าต้องการซื้อการลงโฆษณาเพิ่มเติมจากยอดที่ได้รับฟรี ลูกค้าสามารถแจ้งพนักงานที่ติดต่อไปเพื่อดำเนินการให้
 17. สิทธิ์การลงโฆษณาบน Facebook/ Google ที่ได้รับฟรี จะต้องใช้ภายใน 1 เดือนตามเงื่อนไขของแคมเปญ หากใช้ไม่หมดไม่สามารถนำยอดคงเหลือสะสมไปในเดือนถัดไปได้
 18. ระยะเวลาการรับสิทธิ์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

 DEAL 3 
Package L สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่


ค่าบริการรายเดือน
888 บาท
โทรในเครือข่าย AIS
1,800 บาท
อินเตอร์เน็ต 4G/3G
40 GB
AIS Super Wifi
ไม่จำกัด 
โทรฟรี Krungthai Contact Center
(02-111-1111)
240 เบอร์คอลเซนเตอร์ธุรกิจ
ดูหมายเลขเบอร์ คลิก
ใช้ฟรี Social App
เน็ตฟรี
รับสิทธิ์ลงโฆษณาบน
Facebook/Google
มูลค่า 500 บาท
(รับสิทธิ์ 1 เดือนแรก)
สมัคร คลิก


 • รับสิทธิ์ได้ทั้งลูกค้านิติบุคคล และลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เป็นลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 • สิทธิ์การสมัครแพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือลูกค้าปัจจุบันที่เปลี่ยนเป็นแพ็กเกจที่ราคาสูงกว่า
 • หลังการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps โดยอัตราค่าบริการส่วนเกินจากการใช้งานแพ็กเกจหลัก ค่าโทรทุกเครือข่าย 0.99 บาท/ นาที, VDO Call 1.50 บาท/ นาที, SMS 2 บาท/ ข้อความ, MMS 4 บาท/ ข้อความ
 • ระยะเวลาแพ็กเกจนาน 12 รอบบิล
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 • Internet 4G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • Internet 3G สามารถใช้งานที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 42 Mbps และรับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล
 • ใช้ฟรี Social App. โดยไม่ตัดเน็ต 4G/3Gในแพ็กเกจ และใช้งานได้ที่ความเร็วไม่เกิน 1 Mbps
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งานหรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีความเร็วสูงสุด 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการลงโฆษณาบน Facebook หรือ Google ที่ได้รับฟรี มูลค่า 500 บาท หรือ 1,000 บาท ใน 1 เดือนแรก ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อดำเนินการให้ลูกค้าภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สมัครแพ็กเกจสำเร็จ
 • หากลูกค้าต้องการซื้อการลงโฆษณาเพิ่มเติมจากยอดที่ได้รับฟรี ลูกค้าสามารถแจ้งพนักงานที่ติดต่อไปเพื่อดำเนินการให้
 • สิทธิ์การลงโฆษณาบน Facebook/ Google ที่ได้รับฟรี จะต้องใช้ภายใน 1 เดือนตามเงื่อนไขของแคมเปญ หากใช้ไม่หมดไม่สามารถนำยอดคงเหลือสะสมไปในเดือนถัดไปได้
 • ระยะเวลาการรับสิทธิ์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

เงื่อนไขและรายละเอียดโครงการ :
 • เงื่อนไขแต่ละแพ็กเกจเป็นไปตามที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เป็นผู้กำหนด
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้านิติบุคคลและลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เป็นลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 • สามารถสมัครรับสิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AIS Call Center 1149 หรือดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.krungthai.com