เรื่องเด่น

รับส่วนลด 100 บาท และฟรีค่าส่ง เมื่อช้อปที่แอปฯ HappyFresh

อัพเดทวันที่ 23 ส.ค. 2564

โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ที่ HappyFresh

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อช้อปที่แอปพลิเคชัน HappyFresh ครั้งแรก และชำระผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 900 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 100 บาท และฟรีค่าส่ง

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card ที่แอปพลิเคชัน HappyFresh ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2654 – 30 กันยายน 2564
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ช้อปที่แอปพลิเคชัน  HappyFresh เป็นครั้งแรก และชำระด้วยบัตรฯ ครบ 900 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป หลังหักส่วนลดทุกประเภท
  • จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้  และจำกัด 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และบริษัท แฮปปี้เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่า และแฮปปี้เฟรช ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
  • สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ HappyFresh โทร 02-150-0595 (ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 22.00 น.) หรืออีเมล์ support.thailand@happyfresh.com