เรื่องเด่น

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับสิทธิ์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม สมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน เตรียมพร้อมรับเงินเยียวยา

อัพเดทวันที่ 31 ก.ค. 2564

จังหวัดในพื้นที่สีแดง
เริ่มโอนเงินเยียวยา 4-6 สิงหาคม 2564
(ครั้งต่อไปจะโอนเงินทุกวันศุกร์)
 • กรุงเทพฯ
 • ปทุมธานี
 • สงขลา
 • นราธิวาส
 • นนทบุรี
 • สมุทรสาคร
 • ยะลา
 • นครปฐม
 • สมุทรปราการ
 • ปัตตานี
รอประกาศจากสำนักงานประกันสังคม
 • ฉะเชิงเทรา
 • ชลบุรี
 • อยุธยา


9 กิจการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

การบริหารและบริการสนับสนุน

การขายส่ง-ขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

ศิลปะ บันเทิง และนันทนาการ

กิจการวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ

ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า

การบริการด้านอื่นๆ


สมัครพร้อมเพย์ง่ายๆ ไม่ต้องไปสาขา ผ่าน Krungthai NEXT หรือ ตู้ ATM/ATM+