เรื่องเด่น

รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อแตะจ่ายผ่านบัตรฯ ที่ Villa Market สาขาที่ร่วมรายการ

อัพเดทวันที่ 30 ก.ค. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด และบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส เมื่อแตะจ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Villa Market สาขาที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด และบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส (ยกเว้นบัตรเดบิต Krungthai FUN) เมื่อชำระผ่านบัตรฯ ด้วยวิธีการแตะจ่าย (ผ่าน contactless) ที่ Villa Market ณ สาขาที่ร่วมรายการ
  • รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อซื้อสินค้า และแตะจ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Villa Market ณ สาขาที่ร่วมรายการ
  • จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/เซลล์สลิป/สัปดาห์
  • จำนวนจำกัดสำหรับ 25,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  • ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะ Villa Market สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร หรือ mastercard เป็นที่สิ้นสุด