เรื่องเด่น

อยู่บ้านก็สนุกได้ ฟินกับซีรีส์เกาหลีครบทุกสไตล์ ดู Viu 3 เดือน เพียง 139 บาท

อัพเดทวันที่ 25 ก.ค. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card ดู Viu Premium แพ็กเกจราย 3 เดือน พิเศษเพียง 139 บาท (ปกติ 315 บาท) เมื่อชำระค่าบริการผ่านบัตรฯ ที่ Viu ครั้งแรก

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card ที่ Viu ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2654 – 30 กันยายน 2564
  • สมัคร ViU Premium ราย 3 เดือนผ่านบัตรวีซ่า ในราคา 139 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยใช้บัตรวีซ่าสมัครและชำระค่าบริการใดๆ ของ Viu มาก่อน
  • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขการใช้งาน Viu ต่อ 1 หมายเลขบัตร
  • จำกัด 30,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และ Viu ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของวีซ่าและ Viu ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook Viu Thailand