เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมระดมทุน ให้เพื่อต่อลมหายใจกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

อัพเดทวันที่ 23 ก.ค. 2564

เพื่อนำไปผลิตเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล โดยจะนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน สามารถร่วมบริจาคเงินด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
  • สแกน QR Code กรุงไทยเติมบุญ (รองรับแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร)
  • บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสู้ภัยโควิด” เลขที่ 693-0-35455-4 (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)
การขอรับใบเสร็จ
  • กรณีบริจาคด้วยการสแกน QR Code กรุงไทยเติมบุญ ด้วยแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ข้อมูลจะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรอัตโนมัติ และรับใบอนุโมทนาบัตรได้ทางอีเมลทันที
  • กรณีบริจาคผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย และสแกน QR Code กรุงไทยเติมบุญ จากแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นๆ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ, เบอร์โทรศัพท์ โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่ ID Line: @kmitlhospital
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  • มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ หมายเลขโทรศัพท์ 092-548-2640 และ 092-454-8160
  • ID Line: @kmitlhospital
ขั้นตอนการบริจาค e-Donation ผ่าน Mobile Banking