เรื่องเด่น

วันอาสาฬหบูชา ขอเชิญชาวพุทธร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ผ่านกรุงไทยเติมบุญ

อัพเดทวันที่ 20 ก.ค. 2564

เพียงสแกน QR Code ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT หรือแอปฯ ของธนาคารอื่นๆ เลือกวัดและวัตถุประสงค์ที่ต้องการบริจาค แล้วสาธุบุญได้เลยทันที

ขั้นตอนการบริจาค e-Donation ผ่าน Mobile Banking