เรื่องเด่น

กรุงไทยแจ้งปิดบริการสาขาในห้างสรรพสินค้า เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

อัพเดทวันที่ 19 ก.ค. 2564

ลูกค้าสามารถดูรายชื่อสาขาที่ปิดทำการและดูรายชื่อสาขาใกล้เคียงได้ที่ คลิก หรือลูกค้าสามารถค้นหาสาขา/จุดบริการใกล้เคียง ได้ที่นี่ คลิก

ดาวน์โหลด

รายชื่อสาขาที่ปิดทำการ ตาม พรก. ฉุกเฉิน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และสาขาใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ
รายชื่อสาขาที่ปิดทำการ ตาม พรก. ฉุกเฉิน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 และสาขาใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ  
(0.17 MB) PDF