เรื่องเด่น

รับส่วนลด 15% มหานคร สกายวอร์ค ชมวิว 360 องศา ทั่วกรุงเทพฯ

อัพเดทวันที่ 16 ก.ค. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card เพียงชำระค่าเข้าชม มหานคร สกายวอร์ค (ผู้ใหญ่) ผ่านบัตรฯ จากราคาปกติ 880 บาท

เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเดบิต Krungthai FUN) และ Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเดบิต Krungthai FUN) และ Krungthai Travel Card ที่ มหานคร สกายวอล์ค ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2565
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ต้องชำระด้วยบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card เท่านั้น
  • จำกัดการซื้อบัตรเข้าชม สูงสุด 5 ใบ/บัตร/วัน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร กำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ และหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท คิง เพาเวอร์ มหานคร โทร. 0-2677-8721