เรื่องเด่น

ธนาคารกรุงไทยขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ กับโรงพยาบาลราชวิถี

อัพเดทวันที่ 22 ก.ค. 2564

สามารถร่วมบริจาคเงินด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
  • สแกน QR Code กรุงไทยเติมบุญ (รองรับแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร)
  • บริจาคผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ชื่อบัญชี "เงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถี" เลขที่ 674-0-78192-3
การขอรับใบเสร็จ
  • กรณีบริจาคด้วยการสแกน QR Code กรุงไทยเติมบุญ ด้วยแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ข้อมูลจะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรอัตโนมัติ และรับใบอนุโมทนาบัตรได้ทางอีเมลทันที
  • กรณีบริจาคผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย และสแกน QR Code กรุงไทยเติมบุญ จากแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นๆ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ, เบอร์โทรศัพท์ โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน ส่งมาที่อีเมล donation@rajavithi.go.th
ขั้นตอนการบริจาค e-Donation ผ่าน Mobile Banking