เรื่องเด่น

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ของ กรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรเครดิต KTC

อัพเดทวันที่ 12 ก.ค. 2564

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ กรุงไทย-แอกซ่า ทั้งประกันปีแรกและปีต่ออายุ ผ่านบัตรเครดิต KTC
  • 10,000 – 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 0.6%
  • 50,000 – 499,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 0.7%
  • 500,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1%
ต่อที่ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 14% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของ กรุงไทย-แอกซ่า ผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก ๆ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 140 บาท

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ:

  • เงื่อนไขการรับประกันชีวิตและความคุ้มครองให้เป็นไปตามที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร 02 123 5000