เรื่องเด่น

ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 0% นาน 3 เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC

อัพเดทวันที่ 12 ก.ค. 2564

ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต

  • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของปีแรก บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
  • รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน โดยทำรายการผ่านแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564


หมายเหตุ:
  • เงื่อนไขการรับประกันชีวิตและความคุ้มครองให้เป็นไปตามที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ โทร 02 123 5000