เรื่องเด่น

รับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ที่ YOOX

อัพเดทวันที่ 7 ก.ค. 2564
โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทยวีซ่าที่YOOX
สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card
เมื่อช้อปและชำระเงินผ่านบัตรฯ ที่เว็บไซต์ www.yoox.com หรือ แอปพลิเคชัน YOOX
รหัสส่วนลด KTBVISA
Discount20off
รับส่วนลด 20%
สำหรับสินค้าราคาปกติ
Discount10off
รับส่วนลด 10%
สำหรับสินค้าโปรโมชัน
Free Delivery
ส่งฟรี!
เฉพาะปลายทางในประเทศไทย


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) (“ลูกค้า”) ที่ชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel VISA Card Fun ที่ www.yoox.com ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2654 – 31 สิงหาคม 2564
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ที่เว็บไซต์ www.yoox.com และแอปพลิเคชัน YOOX แท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับรายการสั่งซื้อที่จัดส่งสินค้ามายังประเทศไทย เท่านั้น
 • ลูกค้าจะต้องระบุรหัสส่วนลด KTBVISA ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 • ส่วนลดจะถูกหักจากราคาสินค้า ก่อนนำมาคำนวณภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ขอสงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่บัตรฯที่มีสถานะปกติเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้า/บริการในแบบ bulk หรือแบบเหมา
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายในโปรแกรม membership ของ YOOX หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าในหมวด Art, Clearance, Kids, Design, Sport, items labeled NEW, Kartell, sunglasses, Aurélie Bidermann and Montblanc
 • ราคาของสินค้า และบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • YOOX เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาและจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว บ.วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย บ.วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • กรณียกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า และ/หรือเปลี่ยนแปลงสินค้า สามารถทำรายการผ่าน www.yoox.com โดยตรง ทั้งนี้ การยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุใน www.yoox.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า YOOX โดยตรงที่ enjoyshopping@yoox.com