เรื่องเด่น

สุดคุ้ม! รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต KTC 0% นาน 8 เดือน และรับบัตรน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่าสูงสุด 4,000 บาท

อัพเดทวันที่ 1 ก.ค. 2564

ลูกค้าที่สมัคร หรือจองสิทธิ์ทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 กรุงไทย Best Drive หรือประกันรถยนต์ TIP Lady ของ บมจ.ทิพยประกันภัย ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64  -  31 ธ.ค. 64 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อดังนี้

ต่อที่ 1 : รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน ผ่านบัตรเครดิต KTC 0% นาน 8 เดือน

ต่อที่ 2 : รับบัตรน้ำมัน PTT Privilege Card มูลค่าสูงสุด 4,000 บาท* เงื่อนไขการรับบัตรน้ำมัน ดังนี้

เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) (ไม่รวม พ.ร.บ.) รับบัตรน้ำมัน PTT Privilege Card  มูลค่า (บาท)
10,001 - 15,000 500
15,001 - 20,000 1,000
20,001 - 25,000 1,500
25,001 - 35,000 2,000
35,001 - 50,000 3,000
50,000 ขึ้นไป 4,000

เงื่อนไขแคมเปญ

 1. กรมธรรม์ที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องมีการสมัครกรมธรรม์ใหม่หรือจองสิทธิ์ตามระยะเวลาโครงการเท่านั้น
 2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตร KTC SENIOR ทุกประเภท , บัตร KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์บริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC 0% นาน 8 เดือน โดยมียอดชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 ขึ้นไป
 4. สำหรับประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 หรือประกันภัยรถยนต์ TIP Lady ของ บมจ. ทิพยประกันภัย ที่จำหน่ายผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER ทุกประเภท สำหรับการผ่อนชำระในรายการนี้
 6. การจัดส่ง บัตรน้ำมัน PTT Privilege Card ให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) จะดำเนินการภายในเดือนถัดไปหลังจากสมัครกรมธรรม์ใหม่และชำระเบี้ยประกันครบถ้วน ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
 7. สำหรับการจองสิทธิ์ ลูกค้าจะต้องดำเนินการจองสิทธิ์ภายในระยะเวลาแคมเปญและจะสามารถรับสิทธิ์ได้ในระยะเวลา 6 เดือน(นับตั้งแต่ลงทะเบียนจองสิทธิ์จนถึงวันที่ลูกค้าซื้อประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 กรุงไทย Best Drive หรือประกันรถยนต์ TIP Lady ของ บมจ.ทิพยประกันภัย ผ่านสาขาตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ข้างต้น) โดยลูกค้าต้องสมัครทำประกันภัย ณ สาขาที่ทำการจองสิทธิ์ไว้เท่านั้น
 8. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ 
 9. เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาการรับประกันภัยและการให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขประกันรถยนต์ตามรายการนี้ โปรดสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TIP Call Center โทร. 1736 ต่อ 4281 – 4283 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 11. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.ทิพยประกันภัยกำหนด

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์