เรื่องเด่น

รับส่วนลดสูงสุด 450 บาท ที่เอเชียบุ๊คส และบุ๊คกาซีน

อัพเดทวันที่ 25 มิ.ย. 2564
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card เมื่อซื้อสินค้า และชำระผ่านบัตรฯ
 • รับส่วนลด 450 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • รับส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500 – 2,999 บาท/เซลล์สลิป

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card ของธนาคาร (“ลูกค้า”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card ที่เอเชียบุ๊คส และบุ๊คกาซีน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564
 • เมื่อลูกค้ามียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ เอเชียบุ๊คส และบุ๊คกาซีน สาขาที่ร่วมรายการ จะได้รับส่วนลดดังนี้
  • ยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,500 - 2,999 บาท/เซลล์สลิป ได้รับส่วนลดทันที 200 บาท
  • ยอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ได้รับส่วนลดทันที 450 บาท
  โดยขอสงวนสิทธิ์การมอบส่วนลดสำหรับการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษราคาปกติที่ร่วมรายการ ที่จัดจำหน่ายภายในร้านค้าเท่านั้น (ยกเว้น สินค้ากลุ่มTarot decks & other related accessories, หนังสือพระราชนิพนธ์, สินค้าป้ายราคา NET และสินค้าสั่งซื้อพิเศษหรือออนไลน์)
 • ต้องชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card เท่านั้น
 • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไข และสิทธิพิเศษเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคาร และร้านค้าถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย