เรื่องเด่น

ฟรี! เน็ตเต็มสปีด 5GB นาน 24 ชม. เมื่อเติมเงินสะสมครบทุก ๆ 200 บาท ผ่านแอป Krungthai NEXT

อัพเดทวันที่ 18 มิ.ย. 2564

อย่าลืม... ยืนยันการรับสิทธิ์เติมเงินสะสมรับฟรีเน็ต กด *104*545# (โทรออก) หรือที่ดีแทคแอปหรือดีแทคเว็บไซต์ ก่อนเติมเงินนะ 

เงื่อนไขโครงการ

 • ผู้ใช้บริการทำรายการยืนยันการรับสิทธิ์เติมเงินสะสมรับฟรีเน็ต กด *104*545# ( โทรออก) หรือที่ดีแทคแอปหรือดีแทคเว็บไซต์ (ทำรายการ 1 ครั้ง)
 • เริ่มนับยอดเติมเงินสะสมหลังได้รับข้อความยืนยันการรับสิทธิ์ 
 • ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินทุกประเภทร่วมรายการได้ โดยจะต้องเติมเงินผ่านช่องทางที่กำหนด
 • ผู้ใช้บริการเติมเงินสะสมครบทุก 200 บาท รับฟรีอินเทอร์เน็ตเต็มสปีด  5GB  นาน  24 ชม.   
 • เริ่มใช้ฟรีอินเทอร์เน็ตหลังได้รับข้อความยืนยัน
 • ผู้ใช้บริการรับฟรีอินเทอร์เน็ตได้สูงสุด 5 ครั้ง/เดือน/ต่อ 1 หมายเลข ตลอดระยะเวลากิจกรรม (นับตามปฏิทิน)
 • ยอดเติมเงินส่วนที่เกินจาก 200 บาทแต่ละครั้ง จะถูกสะสมเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป
 • ยอดเติมเงินสะสมจะถูกล้างในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายของเดือน และเริ่มต้นสะสมใหม่ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 • ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดีแทคเติมเงินต้องมีวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 • ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือโอนสิทธิ์หรือคืนเป็นเงินสดได้
 • เช็กวันหมดอายุ กด *101*1# โทรออก (ฟรี) หรือ ที่ดีแทคแอป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลากิจกรรม 22 มิถุนายน  2564 – 30 กันยายน  2564