เรื่องเด่น

รับส่วนลด 100 บาท ที่ GrabFood

อัพเดทวันที่ 16 มิ.ย. 2564
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel Card เมื่อสั่งอาหารตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป และชำระผ่านบัตรฯ
รหัสส่วนลด KTBFOOD

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)  จะได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card สำหรับบริการ GrabFood ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564– 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบตามสิทธิที่กำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท/ครั้ง เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/ครั้ง/เซลล์สลิป (ไม่รวมค่าขนส่ง)
 • ลูกค้าต้องระบุรหัสส่วนลด “KTBFOOD” ในช่องกรอกรหัสส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card ก่อนทำรายการสั่งอาหารทุกครั้ง
 • รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์ non partner 
 • ธนาคารขอจำกัด 2 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้ Grab/เดือน และจำกัด 1,500 สิทธิ์/เดือน รวมทั้งสิ้น 7,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้
 • สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป
 • สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของ GrabFood รวมทั้งอาหารที่ซื้อผ่านบริการ GrabFood  แต่อย่างใด ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับอาหารหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของ GrabFood กรุณาติดต่อ Grab โทร. 02 021 2525
 • ธนาคารและ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลา และสิทธิพิเศษใดๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ/หรือ Grab เป็นที่สุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 หรือ www.krungthai.com