เรื่องเด่น

รับส่วนลด 120 บาท ที่ลาซาด้า

อัพเดทวันที่ 16 มิ.ย. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel Card เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Lazada Application หรือ www.lazada.co.th รับส่วนลด 120 บาท
เพียงระบุโค้ดส่วนลดตามที่กำหนดในแต่ละเดือน

เดือน รหัสส่วนลด
มิ.ย. 64 KTB621
ก.ค. 64 KTB721
ส.ค. 64 KTB821
ก.ย. 64 KTB921
ต.ค. 64 KTB1021

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จะได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card ที่ Lazada Application หรือ เว็บไซต์ www.lazada.co.th ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบตามสิทธิที่กำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับส่วนลดมูลค่า 120 บาท/ครั้ง เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ที่ลาซาด้า ประเทศไทย ผ่าน Lazada Application หรือ เว็บไซต์ www.lazada.co.th
 • ลูกค้าจะต้องล็อกอินเข้าบัญชีผู้ใช้ลาซาด้า กรอกโค้ดส่วนลดตามที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน ในช่องกรอกโค้ดส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card โดยโค้ดส่วนลดในแต่ละเดือนมีรายละเอียดดังนี้
  เดือน รหัสส่วนลด
  มิ.ย. 64 KTB621
  ก.ค. 64 KTB721
  ส.ค. 64 KTB821
  ก.ย. 64 KTB921
  ต.ค. 64 KTB1021
 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 800 บาทขึ้นไป หลังหักค่าขนส่ง และส่วนลดทุกประเภท และชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
 • ธนาคารขอจำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้ลาซาด้า /เดือน และจำกัด 1,500 สิทธิ์/เดือน รวมทั้งสิ้น 7,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก ลูกค้าจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้ในทุกกรณี
 • ส่วนลดตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้ ลูกค้าโปรดตรวจสอบรายการสินค้า/ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนทำรายการสั่งซื้อหรือชำระเงิน
 • ส่วนลดตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อในเชิงธุรกิจค้าส่งและไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • ส่วนลดตามกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายที่ลาซาด้ากำหนด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ธนาคารและลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลาและสิทธิพิเศษใดๆ ในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและลาซาด้า เป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KRUNGTHAI CONTACT CENTER โทร. 02 111 1111 หรือ www.krungthai.com