เรื่องเด่น

กรุงไทย เติมบุญ ขอเชิญคนไทยมาร่วมเป็นส่วนนึงในการต่อสู้กับโรคระบาด

อัพเดทวันที่ 14 มิ.ย. 2564

ร่วมบริจาคผ่านโรงพยาบาล และมูลนิธิต่างๆ โดยการสแกน QR Code ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT หรือแอปฯ ของธนาคารอื่นๆ ข้อมูลจะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรอัตโนมัติ

ขั้นตอนการบริจาค e-Donation ผ่าน Mobile Banking