เรื่องเด่น

ส่วนลดค่าอาหาร 15% ที่ JW Marriott Hotel Bangkok

อัพเดทวันที่ 7 มิ.ย. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card เมื่อใช้บริการห้องอาหารโรงแรม และชำระผ่านบัตรฯ ณ ห้องอาหารที่ร่วมรายการ

JW Café
ส่วนลดค่าอาหาร International Buffet และเครื่องดื่ม (ยกเว้นโปรโมชั่นเครื่องดื่มแบบไม่จำกัด)
Man Ho Chinese Restaurant
ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับรายการอาหาร แบบ A la Carte เท่านั้น (ยกเว้นรายการอาหาร และเครื่องดื่มโปรโมชั่น)
Tsu Japanese Restaurant
ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับรายการอาหาร แบบ A la Carte เท่านั้น (ยกเว้นรายการอาหาร และเครื่องดื่มโปรโมชั่น)
Nami Teppanyaki Restaurant
ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับรายการอาหาร แบบ A la Carte เท่านั้น (ยกเว้นรายการอาหาร และเครื่องดื่มโปรโมชั่น)
New York Steakhouse
ส่วนลดค่าอาหาร สำหรับรายการอาหารแบบ A la Carte เท่านั้น (ยกเว้นเครื่องดื่ม)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ร่วมกับ JW Marriott Hotel Bangkok เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”)
 • ลูกค้ารับส่วนลดพิเศษ เมื่อใช้บริการที่ห้องอาหาร ดังนี้
  • JW Café รับส่วนลด 15% ค่าอาหาร International Buffet และเครื่องดื่ม (สำหรับมื้อกลางวัน: ในวันจันทร์-วันอาทิตย์/สำหรับมื้อเย็น : ในวันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี/สำหรับ Grand Dinner : ในวันศุกร์-วันเสาร์/สำหรับมื้อ Brunch : ในวันอาทิตย์) ยกเว้นโปรโมชั่นเครื่องดื่มแบบไม่จำกัด
  • Man Ho Chinese Restaurant รับส่วนลด 15% ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (สำหรับรายการอาหารแบบ A la Carte เท่านั้น) ทั้งนี้ไม่รวมรายการอาหาร และเครื่องดื่มโปรโมชั่น
  • Tsu Japanese Restaurant รับส่วนลด 15% ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (สำหรับรายการอาหารแบบ A la Carte เท่านั้น) ทั้งนี้ไม่รวมรายการอาหาร และเครื่องดื่มโปรโมชั่น
  • Nami Teppanyaki Restaurant รับส่วนลด 15% ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม (สำหรับรายการอาหารแบบ A la Carte เท่านั้น) ทั้งนี้ไม่รวมรายการอาหาร และเครื่องดื่มโปรโมชั่น
  • New York Steakhouse รับส่วนลด 15% ค่าอาหาร (สำหรับรายการอาหารแบบ A la Carte เท่านั้น) ทั้งนี้ไม่รวมเครื่องดื่ม
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์/เมนูพิเศษ/Special Events/เทศกาลต่างๆ
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ลูกค้าต้องชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card
 • จำกัดสิทธิ์ 1 บัตร สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ไม่เกิน 6 ท่าน
 • ลูกค้าโปรดสำรองที่นั่งก่อนเข้าใช้บริการ โทร. 02 656 7700
 • โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า