เรื่องเด่น

รับส่วนลดเพิ่ม 5% ที่แว่นท็อปเจริญ สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card

อัพเดทวันที่ 1 มิ.ย. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

สำหรับกรอบแว่นตา และแว่นกันแดด ที่ร่วมรายการ


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel Card ของธนาคาร (“ลูกค้า”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card ที่แว่นท็อปเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 กันยายน 2564  
  • เฉพาะสินค้าราคาปกติที่ร่วมรายการ
  • ต้องชำระด้วยบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย หรือ Krungthai Travel Card เท่านั้น
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย