เรื่องเด่น

สินเชื่อกรุงไทย Smart Shop

อัพเดทวันที่ 24 พ.ค. 2564

สินเชื่อกรุงไทย Smart Shop
ร้านดี ชีวิตดีขึ้น
เราพร้อมสนับสนุน กู้ได้
แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ


จุดเด่น
 1. สำหรับวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ให้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน)
 2. กรณีขอสินเชื่อใหม่ หรือ Refinance จากสถาบันการเงินเดิมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300% ของราคาประเมินหลักประกัน
 3. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 4% ต่อปี*
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
 1. สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการเครื่อง EDC หรือ Application ถุงเงินประชารัฐ, เป๋าตุงกรุงไทย เช่น ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ, โครงการรัฐบาลทั้งหมด เป็นต้น
 2. มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี
 3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน, ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้, ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย
ประเภทสินเชื่อ
 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)
วงเงินและระยะเวลากู้
 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย*
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี
หลักประกัน*
 1. สถานประกอบการ
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด