เรื่องเด่น

สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop

อัพเดทวันที่ 24 พ.ค. 2564

สินเชื่อ
Krungthai sSME Smart Shop
ร้านดี ชีวิตดีขึ้น
เราพร้อมสนับสนุน กู้ได้
แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ


จุดเด่น
 1. สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการเครื่อง EDC หรือ Application ถุงเงิน หรือ เป๋าตุงกรุงไทย
 2. กรณีขอสินเชื่อใหม่ หรือ Refinance จากสถาบันการเงินเดิมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300% ของราคาประเมินหลักประกัน
 3. อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR ต่อปี (ผ่อนดี มีลด)
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
 1. สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการเครื่อง EDC หรือ Application ถุงเงิน หรือ เป๋าตุงกรุงไทย
 2. มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี
 3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน, ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้, ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย
ประเภทสินเชื่อ
 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 2. วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 3. วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 4. วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)
วงเงินและระยะเวลากู้
 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย*
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR ต่อปี (ผ่อนดี มีลด)
หลักประกัน*
 1. สถานประกอบการ
 2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด