เรื่องเด่น

สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย วันนี้ รับสิทธิ์เพิ่ม ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 หรือค่ารักษาพยาบาลจากโควิด-19

อัพเดทวันที่ 6 พ.ค. 2564

คุ้มครองการแพ้วัคซีน โควิด-19

บัตรเดบิตกรุงไทย
พาลาเดียม
บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล
การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
500,000 บาท  100,000 บาท
การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
50,000 บาท 10,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่สมัครบัตร
1 ปี 1 ปี


ให้ความคุ้มครองและรับประกันภัยโดย
บมจ.ทิพยประกันภัย 

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โควิด-19

เงื่อนไขความคุ้มครองของบัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน กรณีผู้เอาประกันภัยป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
10,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง
นับตั้งแต่วันที่สมัครบัตรจนถึง
วันที่  31 ธันวาคม 2564


ให้ความคุ้มครองและรับประกันภัยโดย
บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

หมายเหตุ :

  • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรฯ ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2564
  • คุ้มครองทันทีที่สมัครบัตรฯ (ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ)
  • รับประกันภัยคุ้มครองการแพ้วัคซีน โควิด-19 สำหรับการสมัครบัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม และบัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล
  • รับประกันภัยค่ารักษาพยาบาล โควิด-19 สำหรับการสมัครบัตรเดบิตกรุงไทย บลูไดมอนด์ เอ็กตร้า