เรื่องเด่น

สุดคุ้ม! เมื่อสมัครซื้อประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ) คู่กับประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย ของ บมจ.ทิพยประกันภัย รับคูปองล้างแอร์ฟรี 1 ครั้ง (มูลค่า 500 บาท)

อัพเดทวันที่ 5 พ.ค. 2564

ประกันภัยบ้านมั่นใจ

เมื่อสมัครซื้อประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ) แผนความคุ้มครอง 3 ปีขึ้นไป ร่วมกับประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย ของ บมจ.ทิพยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564  ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตามเงื่อนไขที่กำหนด  

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า
ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ) แผนความคุ้มครองระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปที่ซื้อร่วมกับประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัย
คูปองล้างแอร์(Power Buy) ฟรี 1 ครั้ง
(มูลค่า 500 บาท)

เงื่อนไขแคมเปญ

 1. กรมธรรม์ที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องมีการสมัครกรมธรรม์ใหม่ตามระยะเวลาโครงการเท่านั้น
 2. การจัดส่ง คูปองล้างแอร์ ให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) จะดำเนินการภายในเดือนถัดไปหลังจากสมัครกรมธรรม์ใหม่และชำระเบี้ยประกันครบถ้วน ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
 3. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ 
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้คูปองล้างแอร์ เป็นไปตามที่พาวเวอร์บายกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Power Buy Call Center โทร.  1324
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.ทิพยประกันภัยกำหนด

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์