เรื่องเด่น

แตะจ่าย ง่ายสะดวก รับส่วนลดทันที

อัพเดทวันที่ 27 เม.ย. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด และ บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส เมื่อแตะจ่ายผ่านบัตรฯ ที่มีเครื่องหมาย  ตามเงื่อนไขที่กำหนด 

เงื่อนไข :

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย มาสเตอร์การ์ด และบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส เมื่อชำระผ่านบัตรด้วยวิธีการแตะจ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • รับส่วนลดทันที ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ดังนี้
  Villa Market
  • จำกัด 1 บัตร/ครั้ง/สัปดาห์
  • จำกัด 12,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  Burger King
  • จำกัด 20,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  KOI Tea
  • จำกัด 22,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร หรือ mastercard เป็นที่สิ้นสุด