เรื่องเด่น

ช้อปสนุก ทุกสไตล์ ได้ทุกวัน รับส่วนลด 100 บาท

อัพเดทวันที่ 22 เม.ย. 2564

สิทธิพิเศษ ลูกค้่าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า และ Krungthai Travel Card เมื่อผูกบัตรฯ และช้อปครั้งแรกที่ www.monline.com ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 100 บาท

เงื่อนไข

  • ส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ทำการผูกบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า หรือ Krungthai Travel VISA Card เป็นบัตรใบแรกในการชำระเงิน และใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไปใน 1 คำสั่งซื้อ (order)
  • จำกัดส่วนลด 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้งาน (M Online User) ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • ส่วนลดจะถูกหักจากยอดซื้อ โดยลูกค้าต้องกดเลือกโปรโมชั่น “VISA100” หลังการผูกบัตรในหน้าชำระเงิน
  • โปรดตรวจสอบและทำตามขั้นตอนการรับส่วนลดให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอเรียกร้องย้อนหลังได้
  • จำกัด 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตามลำดับก่อนหลัง
  • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
  • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 239 1234