เรื่องเด่น

สุดคุ้ม! เมื่อสมัครทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 กรุงไทย สบายใจ หรือ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 วัยเก๋า รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต KTC 0% นาน 8 เดือน และรับ Wireless Car Charger*

อัพเดทวันที่ 7 เม.ย. 2564

ลูกค้าที่สมัครทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 กรุงไทย สบายใจ หรือ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 วัยเก๋า ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามเงื่อนไขที่กำหนด  

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64  -  30 มิ.ย. 64 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อดังนี้

ต่อที่ 1 : รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต KTC 0% นาน 8 เดือน

ต่อที่ 2 : เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป รับ Wireless Car Charger 1 ชิ้น

เงื่อนไขแคมเปญ

 1. กรมธรรม์ที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องมีการสมัครกรมธรรม์ใหม่ตามระยะเวลาโครงการเท่านั้น
 2. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC เท่านั้น ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตร KTC SENIOR ทุกประเภท , บัตร KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC - SCG VISA PURCHASING, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 3. ขอสงวนสิทธิ์บริการผ่อนชำระกับบัตรเครดิต KTC 0% นาน 8 เดือน เฉพาะค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1กรุงไทย สบายใจ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 1 วัยเก๋า ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ที่จำหน่ายผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER ทุกประเภท สำหรับการผ่อนชำระในรายการนี้
 5. การจัดส่งของรางวัลให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) จะดำเนินการภายในเดือนถัดไปหลังจากสมัครกรมธรรม์ใหม่และชำระเบี้ยประกันครบถ้วน ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ 
 7. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ 
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 9. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัยกำหนด

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์