เรื่องเด่น

แต่งครบ สุดคุ้ม รับส่วนลด 1,000 บาท ที่ www.boonthavorn.com

อัพเดทวันที่ 7 เม.ย. 2564
ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เมื่อช้อปออนไลน์ ที่ www.boonthavorn.com ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลด 1,000 บาท
กรอกโค้ดส่วนลด BTV21KTB

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ร่วมกับบุญถาวรจัดขึ้น เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย (“ลูกค้า”)
 • รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป ที่  WWW.BOONTHAVORN.COM และชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลด  BTV21KTB
 • จำกัดสิทธิ์ 1 รหัสสมาชิกของบุญถาวร ต่อ 1 โค้ดส่วนลด จำนวน 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ 
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะซื้อสินค้าใน WWW.BOONTHAVORN.COM เท่านั้น
 • ส่วนลดจะแสดงเมื่อกรอก Promotion Code (BTV21KTB) ในหน้า Check Out
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดอื่นๆ และสินค้าโปรโมชั่นที่ลดพิเศษบางรายการ สินค้าหมวด Clearance Sale, สินค้าหมวดแอร์ และเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บุญถาวร และธนาคารกำหนด บุญถาวร และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59. น.
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111