เรื่องเด่น

โปรโมชั่น เมษาหรรษา KTGF1Y

อัพเดทวันที่ 7 เม.ย. 2564

ลูกค้ามียอดลงทุนในกองทุนรวมอายุโครงการ 1 ปี (KTGF1Y) ขั้นต่ำ 10 ล้านบาท ผู้ลงทุนรับรางวัลกองทุน KTPLUS ดังนี้

 • ลงทุน 10 ล้านบาท รับรางวัล   2,500 บาท
 • ลงทุน 20 ล้านบาท รับรางวัล   6,000 บาท
 • ลงทุน 30 ล้านบาท รับรางวัล 10,000 บาท
 • ลงทุน 40 ล้านบาท รับรางวัล 14,000 บาท
 • ลงทุน 50 ล้านบาท รับรางวัล 20,000 บาท

เงื่อนไข

 • ระยะเวลาตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 (วันทำการ)
 • นับยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมอายุโครงการ 1 ปี (KTGF1Y) สะสมรวมในระยะเวลาโครงการขั้นต่ำ 10 ล้านบาท
 • รับรางวัลเป็นกองทุน KTPLUS (ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดโครงการ)
 • มูลค่าเงินรางวัลรวมภาษี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินชี้ขาดใดๆ จากบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา