เรื่องเด่น

ธนาคารกรุงไทยและธ.ก.ส. ให้บริการเครือข่ายตู้เอทีเอ็มร่วมกัน

อัพเดทวันที่ 1 มิ.ย. 2564

รายละเอียดโครงการ

1.  ลูกค้าบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยและธ.ก.ส. ถอนเงินหรือสอบถามยอดคงเหลือที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยและธ.ก.ส.ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ที่ตู้เอทีเอ็มกรุงไทยและ ธ.ก.ส. กว่า 12,000 ตู้ทั่วประเทศ

2.  กรณีที่ลูกค้าทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ลดค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขต เหลือรายการละ 15 บาท (จากปกติรายการละ 20 บาท)

เงื่อนไข

3.  ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทยที่ทำรายการที่ตู้เอทีเอ็ม ธ.ก.ส.จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างธนาคารโดยทันทีในขณะที่ทำรายการ

4.  ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ที่ทำรายการที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างธนาคารในขณะที่ทำรายการไปก่อน (ตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกัน) และจะคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากที่ทำรายการในวันถัดไป

5.  ระยะเวลาโครงการเริ่ม 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนาคารจะมีประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง

6.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศของทั้ง 2 ธนาคาร

7.  ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของทั้ง 2 ธนาคาร

8.  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า