เรื่องเด่น

เที่ยวทั่วไทย สบายกระเป๋า เช่ารถเริ่มต้น เพียงวันละ 699 บาท

อัพเดทวันที่ 1 เม.ย. 2564

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย เมื่อจองรถ และชำระผ่านบัตรฯ ที่ www.AvisThailand.com/KTB (เฉพาะชำระค่าเช่ารถเท่านั้น) เริ่มต้นเพียงวันละ 699 บาท


รุ่นรถ หรือเทียบเท่า ราคาต่อวัน
Toyota Yaris หรือเทียบเท่า 699 บาท
Toyota Vios หรือเทียบเท่า 799 บาท
Toyota Altis หรือเทียบเท่า 899 บาท
Toyota Camry / Honda CR-V / Toyota Innova / Toyota Fortuner หรือเทียบเท่า 1,899 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย (“ลูกค้า”) เช่ารถกับ Avis Rent A Car ประเทศไทย (“ผู้ให้บริการ”) ในราคาพิเศษเมื่อชำระผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ลูกค้าต้องสำรองรถเช่าล่วงหน้าทางเว็บไซต์ www.AvisThailand.com/KTB สำหรับการจองและการให้บริการขึ้นอยู่กับสาขาและรถที่ว่าง ณ ขณะนั้น และชำระค่าเช่าในวันรับรถด้วยบัตรเดบิตกรุงไทยเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถคืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมง หากเช่าเกิน 4 ชั่วโมง คิดเพิ่มเป็น 1 วัน
 • ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ไม่จำกัดกิโลเมตร และรวมประกันภัยพื้นฐาน (แบบมีค่าความรับผิดชอบ)
 • ราคาข้างต้นไม่รวม ประกันภัยพื้นฐาน (แบบไม่มีค่าความรับผิดชอบ), ประกันบุคคล, ประกันรถหาย, คนขับร่วม และบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อประกันดังกล่าวเพิ่มได้ที่สาขาบริการเอวิส ทั่วประเทศไทย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และงดรับเงินสดทุกกรณี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดยาว ช่วงเทศกาล และช่วง Blackout คือ ระหว่างวันที่  5 – 17 เมษายน 2564, วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2564 และวันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565
 • เอกสารประกอบการเช่ารถ
  1. บัตรประชาชน/Passport
  2. ใบขับขี่ (ที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป)
  3. บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่ารถที่ยังไม่หมดอายุ และมีวงเงินเพียงพอสำหรับการกันวงเงิน (มัดจำ)   8,000 – 15,000 บาท/คัน (งดรับเงินสดทุกกรณี)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายกาส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขการเช่ารถและข้อตกลงอื่นๆ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการที่ Call Center 02 251 1131 หรือ www.AvisThailand.com