เรื่องเด่น

รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 300 บาท ที่เซ็นทรัล ทุกสาขา

อัพเดทวันที่ 24 มี.ค. 2564
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 300 บาท ที่เซ็นทรัล ทุกสาขา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ เท่านั้น
 • ไม่รวมการใช้จ่ายที่ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ท๊อปส์ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, พื้นที่เช่า,  ร้านอาหาร, Muji, การซื้อบัตรของขวัญทุกประเภท, สินค้าและร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
 • จำกัดการแลกรับบัตรของขวัญมูลค่า 300 บาท จำนวน 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรต่อสัปดาห์ (จันทร์ – อาทิตย์) และจำกัดสิทธิ์การรับบัตรของขวัญ รวมทุกสาขา เป็นจำนวน 572 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 5,725 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • จำกัดการแลกรับกระเป๋าผ้ารักษ์โลกสุดเก๋ UnionPay x JayTheRabbit เฉพาะที่สาขาชิดลม, ลาดพร้าว, บางนา, ปิ่นเกล้า, และเซ็นทรัล@เซ็นทรัลเวิลด์ โดยจำกัด 1 สิทธิ์ต่อบัตรประชาชน และจำกัดจำนวน 200 ใบต่อสาขา รวม 1,000 ใบตลอดรายการ
 • บัตรของขวัญไม่สามารถแลก เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนสินค้าได้ในทุกกรณี มิฉะนั้นทางบริษัท ยูเนี่ยนเพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเข้าบัตรเดบิตของท่านในมูลค่าเทียบเท่าบัตรของขวัญที่ได้รับ กรุณาเก็บใบเสร็จ และเซลล์สลิปไว้เพื่อตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • กรุณาแสดงบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ และบัตรประชาชน พร้อมใบเสร็จ และเซลล์สลิปที่ช้อปสะสมภายในวันตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปที่เซ็นทรัลทุกสาขา (รวมใบเสร็จได้) มาลงทะเบียนแลกรับบัตรของขวัญได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข หรือยกเลิกรายการในกรณีสิทธิ์ครบตามกำหนด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อ่ง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย

แนะนำสำหรับคุณ