เรื่องเด่น

ช้อปออนไลน์ เลือกได้ตามใจคุณ เลือกรับ e-coupon มูลค่า 100 บาท

อัพเดทวันที่ 9 มี.ค. 2564
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ร้านค้าออนไลน์ใดก็ได้ เลือกรับ e-coupon มูลค่า 100 บาท จากร้านค้าชั้นนำได้ตามใจคุณ

แลกรับคูปองส่วนลด และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vthgservice.com วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรกรุงไทยเดบิตกรุงไทย วีซ่า ที่ (ยกเว้นบัตรเดบิตเพื่อธุรกิจ หรือบัตรเดบิตนิติบุคคลทุกประเภท)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ที่เป็นรายการชำระเงินออนไลน์ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการแลกรางวัล
 • ยอดใช้จ่ายจะคำนวณจากระบบวีซ่า ย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการแลกรางวัล
 • สงวนสิทธิ์ในการแลกรับรางวัล 1 ครั้ง/1 ท่านตลอดระยะเวลารายการ (รวมการแลกรับรางวัลจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ)  
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องทำการแลกรับรางวัลผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อม e-coupon code ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำรายการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไข
 • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ จะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการแลกครั้งนั้น และผู้ถือบัตรฯ จะต้องทำรายการแลกรางวัลใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง
 • จำกัด 2,000 รางวัล/เดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการแลกรับรางวัล (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) ที่ โทร. 02 919 9108 # 118 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00 – 17.00 น. หรืออีเมล์ vtreservation@vathanagul.com
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบใดๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรฯ จะต้องดำเนินการโดยตรงกับร้านค้า
 • เมื่อผู้ถือบัตรฯ ทำการแลกรางวัล และได้รับรางวัลแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรฯ ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

แนะนำสำหรับคุณ