เรื่องเด่น

ฟรีโค้ดส่วนลด 60% เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood ครั้งแรก

อัพเดทวันที่ 8 มี.ค. 2564

โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทยผ่าน GrabFood

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood ครั้งแรก (ไม่กำหนดขั้นต่ำในการสั่งอาหาร) ฟรีโค้ดส่วนลด 60%
รหัสส่วนลด KTBNEW

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Card เมื่อสั่งซื้ออาหารผ่าน GrabFood เป็นครั้งแรก (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2564 โดยลูกค้าต้องไม่เคยสั่งซื้ออาหารผ่าน GrabFood มาก่อน ไม่ว่าผ่านช่องทางใดก็ตาม 
 • รับส่วนลด 60% ของราคาค่าอาหาร (สูงสุด 100 บาท) เมื่อสั่งซื้ออาหารผ่าน GrabFood
 • ลูกค้าต้องระบุรหัสส่วนลด “KTBNEW” ในช่องกรอกรหัสส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Card ก่อนทำรายการสั่งอาหารทุกครั้ง
 • จำกัดรหัสส่วนลด 1 สิทธิ์/บัตร ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และจำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน รวมทั้งสิ้น 2,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่น หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติ และปฏิบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคาร และ GrabFood เป็นสำคัญ
 • ธนาคาร และ GrabFood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร หรือ GrabFood เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการสั่งซื้ออาหารผ่าน GrabFood แต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการดังกล่าว หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของ GrabFood กรุณาติดต่อ GrabFood โทร. 02 021 2525
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้น และสนับสนุนโดยธนาคาร ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขการใช้ โค้ดส่วนลดจะเป็นไปตามที่ GrabFood กำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111