เรื่องเด่น

สุขภาพดี มีส่วนลด กับบัตรเดบิตกรุงไทย

อัพเดทวันที่ 10 มี.ค. 2564
โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย
สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย
Krungthai Internet Banking
ส่วนลดค่าตรวจสุขภาพ
Krungthai Internet Banking
ส่วนลดค่าทันตกรรม
Krungthai NEXT
ส่วนลดค่าห้องพัก และยา
ส่วนลด 5% ค่ายาผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
ยกเว้น ยารายการพิเศษ
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
เฉพาะค่าห้องรวมอาหาร ไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ
1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 625 9000
ส่วนลด 10%
 • ค่าห้อง ยกเว้น ห้อง ICU / CCU / NICU
 • ค่ายา ยกเว้น วัคซีน และหมวดยาพิเศษ
คลินิกทันตกรรม
 • ส่วนลด 15% ค่าขูดหินปูน
 • ส่วนลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเด็ก
หมายเหตุ ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็คเกจ ราคาเหมาจ่าย และราคาโปรโมชั่นต่างๆ
1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 038 259 999
ส่วนลด 10%
 • ค่าห้อง ยกเว้น ICU, CCU, NS, LR ค่าอาหาร, ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่ายา ยกเว้น ค่าเเพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์
ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน
(ยกเว้น ICU ค่ายาพิเศษ เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ และค่าแพทย์)
1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 038 921 887
ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทันตกรรม
ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน
1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 044 429 999
ส่วนลด 10%
 • ค่ายา ยกเว้น ค่ายาพิเศษ และวัคซีน
 • ค่าห้องพักผู้ป่วยใน ยกเว้น ค่ายาพิเศษ และวัคซีน
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 074 272 800
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 594 0020-65
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 804 8959-70
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 910 1600-45
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 036 315 555-90
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053 910 999
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 038 812 702-19
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 279 3000
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 921 3400-9
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 037 627 000
ส่วนลด 10% ค่าห้องพัก สำหรับผู้ป่วยใน (IPD)
1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 056 3333
ส่วนลด 5%
 • ค่ายา และสารอาหารทางสายเลือด
 • ค่าเวชภัณฑ์ 1,2 ยกเว้น เวชภัณฑ์ 3
 • ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ และพยาธิ ยกเว้น ในกรณีส่งต่อ-outsource
 • ค่าตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางรังสีวิทยา
 • ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีอื่นๆ ยกเว้น MRI และค่าแพทย์
 • ค่าห้องผ่าตัด และห้องคลอด
 • ค่าบริการทางทันตกรรม (เฉพาะขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน)
 • ค่าห้อง หรือค่าเตียงผู้ป่วยในประเภทต่าง ๆ
 • ค่าห้อง หรือค่าเตียงที่ใช้สังเกตอาการ การพักฟื้น หรืออื่น ๆ
 • ค่าบริการรถพยาบาล
1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 434 1111
ส่วนลด 10%
ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรรม ค่าเลเซอร์ความงาม และโปรแกรมเหมาจ่ายทุกชนิด)
1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053 920 300
ส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา ยกเว้น เคมีบำบัด
1 ก.พ. – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 487 2000
ส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายาผู้ป่วยใน
1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 220 7999
ส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา
1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 450 9999
ส่วนลด 5% ค่ายา*สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)
ส่วนลด 5% ค่ายา* และค่าห้อง สำหรับผู้ป่วยใน (IPD)
หมายเหตุ*: ยกเว้น ค่ายาพิเศษบางรายการ
1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 596 7888
1. ส่วนลด 15% ค่าห้อง สำหรับห้องพักผู้ป่วยใน ยกเว้น ห้อง ICU, CCU
2. ส่วนลด 10%
 • ค่ายา ยกเว้น ค่ายารายการพิเศษ
 • ค่า LAB ยกเว้น LAB รายการพิเศษ
3. โปรแกรม ICE LAB ห้องบำบัดด้วยความเย็นอุณหภูมิติดลบ 110 องศาเซียลเซียส ราคา 1,500 บาท (จากราคาปกติ 2,500 บาท)
4. โปรแกรมตรวจสุขภาพ 9 Classic สำหรับ ชาย/หญิง ราคา 3,000 บาท (ราคาปกติ 6,990 บาท)
5. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเข้ารับบริการ ในรพ.) ราคา 850 บาท (จากราคาปกติ 1,700 บาท)
6. วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ ราคาเข็มละ 3,090 บาท (ราคาปกติ 3,300 บาท)*ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์
7. วัคซีนปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ ราคาเข็มละ 1,500 บาท (ราคาปกติ 1,700 บาท)*ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์
1 เม.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 202 9999
ส่วนลด 5%
 • ค่ายา ยกเว้น กล่มยาพิเศษ ได้แก่ กลุ่มยาคีโม กลุ่มยา ฮอร์โมน วัคซีน ยาราคาพิเศษ (Net Price) ยาสมุนไพร และรายการยา ซึ่งทำรายการส่งเสริม การขายแล้ว
 • สำหรับศูนย์ทันตกรรม (ขูดหินปูน ครอบฟัน ทันตกรรมฟอกสีฟันและทันตกรรมรากเทียม)
ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ไม่รวมค่าอาหาร ค่าการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)
1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 023 3333
ส่วนลด 5% เมื่อใช้บริการที่ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพและศูนย์จุดซ่อนเล้น
1 มี.ค. 64 - 30 ก.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 879 0300
ส่วนลด 5% - 20% ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และวิทยา ค่าเอกซเรย์
ยกเว้น CT-Scan, MRI
1 ส.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 043 333 555
ส่วนลด 20% ค่าห้อง
ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์
1 มี.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 044 756 313
ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่า LAB (เฉพาะในโรงพยาบาล) และค่า Chest X-Ray
1 ม.ค. -31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 561 1111
ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
1 มี.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 836 9999
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Program 29 รายการ เพียง 2,700 บาท (จากปกติ 3,900 บาท)
1 ก.พ. 64 – 28 ก.พ. 65 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 619 2288

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”)
 • เงื่อนไขสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด
 • ลูกค้าโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนใช้บริการ หรือก่อนการชำระเงิน ณ โรงพยาบาลที่ลูกค้าใช้บริการ
 • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ/หรือผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 

แนะนำสำหรับคุณ