เรื่องเด่น

บริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์ สูงสุด 100 USD ต่อปี

อัพเดทวันที่ 22 ก.พ. 2564

ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปีนับจากวันถัดไปหลังจากวันที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป

การคุ้มครองสูงสุด : จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 100% ของมูลค่าสินค้า/ทรัพย์สิน (ราคาจริงหลังหักส่วนลด) ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้า ซึ่งความคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100 USD หรือไม่เกิน 3,200 บาท/ปี

จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรี เมื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ออนไลน์ผ่านบัตรวีซ่าขั้นต่ำ 3,000 บาท ณ วันที่ทำรายการ ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วัน

เงื่อนไขการชดใช้ :

 • สำหรับสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนร้านค้าถูกต้องและให้บริการจัดส่งจากบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องเท่านั้น และเป็นสินค้าที่มีเลขติดตามการจัดส่งที่ออกให้จากร้านค้าหรือบริษัทขนส่ง
 • ลูกค้าต้องทำการแจ้งร้านค้าผ่านทางช่องทางการขาย หรือส่งอีเมล์ให้ร้านค้าทราบ
  • สำหรับกรณีไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด หรือได้รับสินค้าผิด ภายใน 30 วันตามกำหนดการได้รับสินค้า ถึงการไม่ได้รับสินค้าและต้องการการจัดส่งใหม่ หรือต้องการเงินชดเชยคืนโดยระบุจำนวน ตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อจริง
  • สำหรับกรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากการจัดส่ง ลูกค้าต้องทำการแจ้งร้านค้าภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับสินค้า
  • ทางบริษัทจะชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินตามเงื่อนไข โดยลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานการแจ้งร้านค้าและไม่ได้รับการรับผิดชอบกลับมาที่บริษัท โดยบริษัทมีสิทธิ์ร้องขอเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อพิจารณา เช่น รูปถ่ายสินค้า เป็นต้น
  • สำหรับสินค้าที่ไม่ได้รับการชดเชย หรือรับผิดชอบจากทางร้านค้า หรือ บริษัทขนส่งเท่านั้น (ไม่สามารถได้รับการชดเชยทับซ้อนได้)
  • สำหรับสินค้าที่จัดส่งถึงที่อยู่ในประเทศไทย โดยเป็นที่อยู่ที่มีสถานที่ชัดเจน เช่น ที่อยู่บริษัทที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่รวมกับการนัดรับในพื้นที่สาธารณะ

การแจ้งและเรียกร้องความเสียหาย : ติดต่อศูนย์บริการคุ้มครองสินค้าออนไลน์ โทร. 02 853 0022 หรืออีเมล์ cigna.customerservice@cigna.com

ข้อยกเว้น :

 • สินค้าที่มีส่วนประกอบจากขนสัตว์ เครื่องประดับ อัญมณี หินมีค่า สินค้าที่มีทอง/โลหะมีค่า/หินมีค่าเป็นส่วนประกอบ ชิ้นงานศิลปะ โบราณวัตถุ ของสะสม อาวุธ แบตเตอรี่
 • สินค้าที่ซื้อเพื่อขายต่อ สินค้าที่ผ่านการใช้งานมาก่อนหน้า สินค้าที่มีตำหนิ/ความเสียหาย สินค้ามือสอง
 • ยานพาหนะทุกประเภทรวมถึงอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่
 • สินค้าเน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพ

กรุณาศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.cigna.co.th/visaonlineshopping

หมายเหตุ :

 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปบริการความคุ้มครองและเงื่อนไข โปรดศึกษารายละเอียดบริการและเงื่อนไขทั้งหมดในใบสรุปการบริการคุ้มครองสินค้าที่จัดส่งทางอีเมล์หลังจากลงทะเบียน
 • บริษัทอาจขอเอกสารใบคำสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือใบรับสินค้าเพื่อใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขความคุ้มครอง
 • ให้บริการโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอร์เรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เงื่อนไขการให้บริการ