เรื่องเด่น

กรุงไทยใจดี ออกค่าเบี้ยประกันภัยให้ ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 55 ปี

อัพเดทวันที่ 19 ก.พ. 2564

รับสิทธิพิเศษในช่วงเวลาแห่งความสุขเมื่อเลือกสมัครทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหรือประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ของ บมจ.ทิพยประกันภัยที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64  -  31 มี.ค. 64 รับสิทธิพิเศษ ดังนี้


ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ สิทธิพิเศษ
ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.
พ.ร.บ. รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง  ปกติราคา 645.21 บาท จ่ายเพียง 555 บาท
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7ที่นั่ง
(รถเก๋ง)
ปกติราคา 6,900 บาท จ่ายเพียง 5,555 บาท
ประกันรถยนต์ประเภท 1 TIP Lady
ประกันรถยนต์ประเภท 1 TIP Lady รับเครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง สำหรับ 55 กรมธรรม์แรก

เงื่อนไขการรับสิทธิ 

  1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการของบมจ.ทิพยประกันภัย ที่จำหน่ายผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.64 – 31 มี.ค. 64  ลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษโปรโมชั่นจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษ ณ วันสมัครทำประกัน
  2. เฉพาะกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์และมีวันที่เริ่มคุ้มครองภายในระยะเวลาของโครงการเท่านั้น
  3. สิทธิพิเศษโปรโมชั่นข้างต้นไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้
  4. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.ทิพยประกันภัย กำหนด
  5. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

ข้อควรรู้

  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย  
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์