เรื่องเด่น

รับ Cashback 50 บาท เมื่อเติมเงิน M-Pass ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

อัพเดทวันที่ 30 เม.ย. 2564

โปรโมชั่นบัตร M-PASS

ดีลนี้ดีต่อใจ สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า M-Pass เติมเงิน 500 บาทขึ้นไป ได้รับเงินคืน 50 บาท

ลูกค้าผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

 • ลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วย M-Pass และเติมเงินครั้งแรกตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วย M-Pass และเติมเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป  

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ลูกค้าที่มีสิทธิร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ (“ลูกค้า”) ได้แก่ (1) ลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วย M-Pass และเติมเงินครั้งแรกตั้งแต่ 500.- บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางสาขาธนาคารกรุงไทย, จุดบริการตามสายทาง 6 จุด, Netbank หรือ สมัครผ่าน M-Pass Mobile Application (2) ลูกค้าปัจจุบันที่ใช้บริการชำระค่าผ่านทางด้วย M-Pass และเติมเงินตั้งแต่ 500.- บาทขึ้นไป ผ่านช่องทางสาขาธนาคารกรุงไทย, จุดบริการตามสายทาง 6 จุด, Netbank, ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย, Krungthai Next หรือ ผ่าน M-Pass Mobile Application
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 50 บาทเข้า Tag M-Pass ที่ทำรายการเติมเงินสำเร็จ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีปกติ ณ วันที่ทำรายการคืนเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารจำกัดสิทธิของลูกค้าที่จะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวน 20,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ 1 Tag M-Pass สามารถรับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายใน 15 วันทำการนับจากสิ้นเดือนที่มีการทำรายการเติมเงินสำเร็จ ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการเพิ่มสิทธิ์ในลำดับที่ 10,001-20,000 โดยลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนภายในเดือน ก.ค. 2564
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้ง ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 • กรณีเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111

แนะนำสำหรับคุณ