เรื่องเด่น

สสว. ขอเชิญชวน SME ขึ้นทะเบียน thaismegp.com โอกาสใหม่ใน “ตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครฐั”

อัพเดทวันที่ 10 ก.พ. 2564

 

สิทธิประโยชน์

  • เข้าถึงตลาดใหญ่ที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี
  • เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐในแต่ละจังหวัดได้ง่ายขึ้น
  • แข่งกับรายใหญ่ได้ด้วยแต้มต่อร้อยละ 10 ในการแข่งราคาด้วยวิธี e-bidding

คุณสมบัติ

  • เป็นนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือวิสาหกิจชุมชน
  • มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาทสําหรับภาคการผลิต และไม่เกิน 300 ล้านบาท

สําหรับภาคการค้าและบริการ

ขึ้นทะเบียนฟรีที่ www.thaismegp.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป !!
สอบถามเพิ่มเติม สสว. CallCenter 1301

กรุงไทยพร้อมสนับสนุน สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่า