เรื่องเด่น

รับเครดิตเงินคืนเข้ากองทุน KTSS มูลค่า 500 บาท*

อัพเดทวันที่ 5 ก.พ. 2564

เมื่อลงทุนทุกๆ 1 ล้านบาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ยกเว้น กองทุน RMF / SSF) รับเครดิตเงินคืนเข้ากองทุน KTSS หรือกองทุนอื่นๆตามที่ บลจ.กำหนด มูลค่า 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – 31 มี.ค. 64

เงื่อนไข

  • นับยอดเงินลงทุนตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 (วันทำการ)
  • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  • ผู้ลงทุนจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้ากองทุน KTSS หรือกองทุนอื่นๆตามที่ บลจ.กำหนด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
  • กองทุนที่เข้าร่วม ได้แก่ กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยง Risk Level 5 ขึ้นไป ยกเว้นกองทุน RMF/SSF
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ รายละเอียดต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินชี้ขาดใดๆ จากบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา