เรื่องเด่น

ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 0% นาน 3 เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC

อัพเดทวันที่ 15 ม.ค. 2564

ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตปีแรก 0% นาน 3 เดือน ด้วยบัตรเครดิต KTC

เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตของปีแรก บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ด้วยบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต ผ่านบริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ในอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน โดยทำรายการผ่านแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564


หมายเหตุ

  1. เงื่อนไขการรับประกันชีวิตและความคุ้มครองให้เป็นไปตามที่ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
  4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ  โทร 02 123 5000