เรื่องเด่น

ซื้อประกันวันละบาท (PA365) ผ่าน Krungthai NEXT Application รับส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าจาก Shopee สูงสุดมูลค่า 100 บาท*

อัพเดทวันที่ 30 ธ.ค. 2563

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวันละบาท (PA365) ของ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผ่าน Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64–28 ก.พ 64 ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสิทธิส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าจาก Shopee (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า
1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวันละบาท (PA365) ผ่าน Krungthai NEXT Application 200 ท่านแรก
รับส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าจาก Shopee
มูลค่า 100 บาท
2. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวันละบาท (PA365) ผ่าน Krungthai NEXT Application 2,000 ท่านถัดไปจาก 200 ท่านแรก
รับส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าจาก Shopee
มูลค่า 30 บาท

  เงื่อนไขการรับสิทธิ

 1. ขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิพิเศษส่วนลด 1 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ท่าน  ตลอดโครงการ โดยจะดำเนินการส่ง Code ส่วนลดให้กับลูกค้าทาง E-Mail ตามที่ระบุไว้เท่านั้น ซึ่งจะนำส่งภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิพิเศษส่วนลดดังกล่าวมีอายุการใช้งานจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันครบ 3 เดือนตั้งแต่วันที่ซื้อและความคุ้มครองยังคงมีผลบังคับเท่านั้น
 3. ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือใช้เป็นส่วนลดในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ ธนาคารฯ และ Shopee (Thailand) กำหนด เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร 02-017-8399
 5. กรณีที่สิทธิส่วนลดดังกล่าวข้างต้นหมด ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดโครงการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. กรณีที่สิทธิส่วนลดข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต กำหนด

 ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

แนะนำสำหรับคุณ