เรื่องเด่น

ดูหนังราคาพิเศษ ทุกวัน ทุกเรื่อง ทุกรอบ เพียง 108 บาท

อัพเดทวันที่ 24 ธ.ค. 2563
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์ เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดูหนังราคาพิเศษ ทุกวัน ทุกเรื่อง ทุกรอบ เพียง 108 บาท
วันที่ 1 ธ.ค. 63 - 30 พ.ย. 64

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ ภาพยนตร์ระบบปกติ (2D) (ลูกค้าสามารถอัพเกรดที่นั่งเป็น Honeymoon seat/Privilege chair, Digital 3D ได้โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม), Atmos ยกเว้นสาขาพารากอนไม่สามารถอัพเกรดเป็นระบบ Atmos, ใช้สิทธิ์ที่ Box Office เท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์ 2 สิทธิ์/บัตร/เดือน (1 สิทธิ์เท่ากับ 1 ที่นั่ง)
  • จำกัดสิทธิ์ 1,125 สิทธิ์/เดือน หรือ 13,500 สิทธิ์ตลอดรายการ โดยแบ่งเป็น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี รวมจำนวน 825 สิทธิ์/เดือน, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 300 สิทธิ์/เดือน
  • สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี ทุกสาขา, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, อีสต์ วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์, บลูพอร์ต ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์, ซีคอน ซีนีเพล็กซ์, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์และไอคอน ซีเนคอนิค ยกเว้นควอเทียร์ ซีเนอาร์ต
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทยูเนี่ยนเพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
  • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และบริษัทยูเนี่ยนเพย์เป็นที่สุด
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 515 5555 หรือเคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ ณ สาขาที่ใช้บริการ

แนะนำสำหรับคุณ