เรื่องเด่น

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel VISA Prepaid Card

อัพเดทวันที่ 2 ธ.ค. 2563

สิทธิพิเศษบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel VISA Prepaid Card

รับส่วนลด 250 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่  
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel VISA Prepaid Card

เพียงระบุรหัสส่วนลดตามที่กำหนดในแต่ละเดือน


รหัสส่วนลด
ธ.ค. 63 ม.ค. 64
KTB12 KTB01
ก.พ. 64 มี.ค. 64
KTB02 KTB03
เม.ย. 64 พ.ค. 64
KTB04 KTB05

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel VISA Prepaid Card ของธนาคาร (“ลูกค้า”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Prepaid Card ที่ Shopee Application ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564
 • รับส่วนลดมูลค่า 250 บาท/ครั้ง เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Shopee ร้านค้าออนไลน์ผ่าน Shopee Application
 • ลูกค้าต้องระบุรหัสส่วนลดตามที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน ในช่องกรอกรหัสส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Prepaid Card
 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 800 บาทขึ้นไป หลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภท และชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน และจำกัด 800 สิทธิ์/เดือน รวม 4,800 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ลูกค้าต้องทำการสมัครสมาชิกและทำการ Login ผ่าน Shopee Application ก่อนการใช้ส่วนลดนี้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบ Corporate และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • สิทธิพิเศษที่ได้รับไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Shopee กำหนด
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นและหากมีปัญหา หรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Shopee สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 02 017 8399 ในวัน และเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ธนาคาร และ Shopee ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ Shopee เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 หรือ www.krungthai.com

แนะนำสำหรับคุณ