เรื่องเด่น

สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel VISA Card

อัพเดทวันที่ 2 ธ.ค. 2563

สิทธิพิเศษบัตรเดบิตกรุงไทย และ Krungthai Travel VISA Prepaid Card

รับส่วนลด 250 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่  
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel VISA Card

เพียงระบุรหัสส่วนลดตามที่กำหนดในแต่ละเดือน


รหัสส่วนลด
ธ.ค. 63 ม.ค. 64
KTB12 KTB01
ก.พ. 64 มี.ค. 64
KTB02 KTB03
เม.ย. 64 พ.ค. 64
KTB04 KTB05

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel VISA Card ของธนาคาร (“ลูกค้า”) รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Prepaid Card ที่ Shopee Application ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564
 • รับส่วนลดมูลค่า 250 บาท/ครั้ง เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Shopee ร้านค้าออนไลน์ผ่าน Shopee Application
 • ลูกค้าต้องระบุรหัสส่วนลดตามที่กำหนดไว้ในแต่ละเดือน ในช่องกรอกรหัสส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย / บัตรเดบิต Krungthai FUN และ Krungthai Travel VISA Card
 • ลูกค้าสามารถสะสมยอดใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 800 บาทขึ้นไป หลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภท และชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน และจำกัด 800 สิทธิ์/เดือน รวม 4,800 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • ลูกค้าต้องทำการสมัครสมาชิกและทำการ Login ผ่าน Shopee Application ก่อนการใช้ส่วนลดนี้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบ Corporate และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • สิทธิพิเศษที่ได้รับไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลชนิดอื่นได้
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Shopee กำหนด
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นและหากมีปัญหา หรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Shopee สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee (Thailand) โทร. 02 017 8399 ในวัน และเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ธนาคาร และ Shopee ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ Shopee เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111 หรือ www.krungthai.com