เรื่องเด่น

Krungthai WARP …ทุบทุกสถิติ ถูกจนโลกตะลึง!

อัพเดทวันที่ 27 พ.ย. 2563

Krungthai WARP

โอนเงินต่างประเทศ Krungthai WARP ที่กรุงไทยทุกสาขา ค่าธรรมเนียมถูกสุด เพียง 99 บาท* (จากปกติ 499- 799.-) 

  เรทถูกสุดๆ เมื่อตัดผ่านบัตร Travel Card  โอนออก*   

  ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน

  รองรับ 4 สกุลเงินหลัก  (USD GBP SGD HKD)


อัตราค่าธรรมเนียมต่อรายการ (บาท) อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ (บาท)
จำนวนเงิน 1 – 100,000 บาท
499 99
จำนวนเงิน 100,001 – 500,000 บาท
799 99

*เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • การโอนออกโดยตัดจากบัตร Travel Card จำกัดวงเงินเทียบเท่า 100,000 บาท/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอน
 • การตัดผ่านบัญชีธนาคาร วงเงินในการโอนไม่เกิน 500,000 บาทต่อครั้ง และไม่ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินใดๆ
 • ระยะเวลาโครงการ วันนี้ –30 เม.ย. 64
 • บัญชีธนาคารต่างประเทศปลายทางต้องเป็นบุคคลธรรมดา
 • สามารถโอนไปยังปลายทาง ได้แก่
  • ประเทศสหรัฐอเมริกา-สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ(USD) ประเทศอังกฤษ-สกุลเงินปอนด์สเตอริง(GBP) ประเทศฮ่องกง-สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง(HKD) ประเทศสิงคโปร์-สกุลเงินดอลล่าร์สิงคโปร์(SGD) โดยเงินจะเข้าบัญชีปลายทางไม่เกิน 1-3 วันทำการขึ้นกับธนาคารปลายทาง
 • โอนเงินได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ
 • ในกรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับปลายทางเนื่องจาก ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือธนาคารปลายทางปฏิเสธไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามและต้องคืนเงิน ธนาคารจะคืนเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียม และคืนเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนรับซื้อของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารคืนเงิน
 • ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

แนะนำสำหรับคุณ