เรื่องเด่น

อิ่มได้ไม่จำกัด รับส่วนลด 150 บาท เมื่อสั่งอาหารกับ GrabFood

อัพเดทวันที่ 17 พ.ย. 2563
โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย กับ GrabFood
เมื่อสั่งอาหารกับ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับส่วนลด 150 บาท
ใช้โค้ด KTBFOOD และชำระค่าอาหารผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์คำว่า Partner เท่านั้น

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท และ Krungthai Travel VISA Prepaid Card ของธนาคาร (“ลูกค้า”) จะได้รับส่วนลดพิเศษเมื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Prepaid Card สำหรับบริการ GrabFood ในช่วงเวลาส่งเสริมการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนยน 2563 – 15 มกราคม 2564
 • รับส่วนลดมูลค่า 150 บาท/ครั้ง เมื่อใช้บริการ GrabFood ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมค่าขนส่ง)
 • ลูกค้าต้องระบุรหัสส่วนลด “KTBFOOD” ในช่องกรอกรหัสส่วนลด และชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย หรือ Krungthai Travel VISA Prepaid Card ก่อนทำรายการสั่งอาหารทุกครั้ง
 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับร้านที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Partner” เท่านั้น
 • จำกัด 7,088 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ GrabFood ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไป
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของ GrabFood รวมทั้งอาหารที่ซื้อผ่านบริการ GrabFood  แต่อย่างใด หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของ GrabFood กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง https://help.grab.com/passenger/th-th
 • ธนาคาร และ Grab ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิพิเศษ และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ/หรือ Grab เป็นที่สุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111