เรื่องเด่น

กรุงไทยพร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แล้ววันนี้

อัพเดทวันที่ 5 พ.ย. 2563

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
    ตามวันและเวลาทำการของแต่ละสาขา
  • จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ สนามบินภูเก็ต ขาเข้าชั้น 1 และขาออก ชั้น 2
    ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 – 20:00 น.

หมายเหตุ :  ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามสถานการณ์หรือประกาศของธนาคาร