เรื่องเด่น

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ลดทันที 12% เมื่อจองห้องพักที่ Expedia

อัพเดทวันที่ 2 พ.ย. 2563
โปรโมชั่นบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ที่ Expedia

เติมเต็มทริปในฝัน ด้วยห้องพักราคาเบาๆ ลดทันที 12% ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า  เมื่อจองห้องพักที่ www.expedia.co.th

ระบุรหัสโปรโมชั่น EXPVISATRAVEL 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ส่วนลดเฉพาะการจองห้องพักแบบชำระเงินล่วงหน้า สำหรับโรงแรมที่ร่วมรายการด้วย Promo Code “EXPVISATRAVEL” ที่ www.expedia.co.th
  • จำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาท ต่อ 1 รายการจอง
  • สิทธิ์มีจำนวนจำกัดต่อเดือน ตามลำดับก่อน/หลัง
  • ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ส่วนลดสำหรับการจองห้องพัก และชำระเงินระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 และเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  • วีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) และ Expedia ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า